Praktijk succesvol gevisiteerd

Praktijk succesvol gevisiteerd

Op 22 maart 2021 is de praktijk opnieuw succesvol gevisiteerd door beroepsvereniging de LVVP.  De kwaliteitscriteria van de LVVP vormen de basis van de visitatie. Deze zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), etc. Ook sluiten ze aan op de beroepscodes van psychologen en psychotherapeuten.

kerstvakantie

I.v.m. kerstvakantie is de praktijk gesloten van 23 december 2020 tot 5 januari 2021. Ik neem zelf waar voor bestaande clienten. Er worden op dit moment geen nieuwe behandelingen aangenomen, omdat er geen tijd beschikbaar is.

verzekerde zorg kinderen en jeugd 2021

Voor 2021 heeft de praktijk het contract verlengd met de gemeentes binnen Holland Rijnland. Met uitzondering van Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn. Met de volgende gemeentes heeft de praktijk WEL een contract: Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond), Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Noordwijk, Rijnsburg, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop en Zoeterwoude. 

verzekerde zorg jong volwassenen 2021

Let op, er zijn binnen verschillende zorgverzekeraars wijzigingen doorgevoerd t.a.v. gezamenlijke inkoop en onderliggende labels, waardoor er ook wijzigingen zijn in de contractering van de praktijk met zorgverzekeraars t.o.v, voorgaande jaren.

Voor Jongvolwassenen geldt in 2021 dat met de volgende zorgverzekeraars een contract is gesloten:

ONVZ Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid, ASR (inclusief Ditzo en De Amersfoortse) en DSW Zorgverzekeraar (inclusief Stad Holland Zorgverzekeraar en InTwente Zorgverzekeraar). Wanneer u bij deze zorgverzekeraars bent verzekerd krijgt u de zorg volledig vergoed. Wilt u zich hier niet verzekeren, maar wel de volledige zorg vergoed krijgen, dan is het aan te raden om elders een restitutiepolis af te sluiten. Let wel goed op dat het een volledige restitutiepolis betreft. Informeer bij uw zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de geleverde zorg.

Wat blijft is dat los van waar u verzekerd bent, bepaalde diagnoses zijn uitgesloten van vergoeding (o.a. aanpassingsstoornissen, specifieke fobieën, relatieproblemen). En dat eerst het eigen risico door de zorgverzekeraar wordt verrekend (385 euro in 2021).

Aangepast corona protocol

Bij afspraken op de praktijk geldt:
– Kom alleen als je geen last hebt van verkoudheid, hoesten en / of koorts. We kunnen dan de afspraak via beeldbellen doen.
– Kom pas op de afgesproken tijd, zodat je niet onnodig in de wachtkamer hoeft te wachten.
– Was bij aankomst je handen in de keuken.
– Raak niet de deurklink aan, ik zal zelf de deur openen en sluiten.
– Neem desgewenst je eigen tissues / zakdoeken mee en stop deze na gebruik in je zak om thuis weg te gooien.
– In de kamer zitten we op 1.5 m afstand van elkaar (dus niet aan het bureau).
– Afspraken zijn in principe alleen met 1 persoon tegelijk in de kamer.
– Ouders die komen brengen en halen mogen niet in de wachtkamer wachten.
– In de openbare ruimte van Sassembourg moet een mondkapje worden gedragen.

– Neem een plastic zakje mee om je mondkapje tijdens de sessie in te doen.

clienttevredenheidsonderzoek voor kinderen, jeugdigen en ouders / opvoeders

Vertel uw verhaal en vul de Ervaringsmeter in!
De gemeenten in Holland Rijnland onderzoeken ieder jaar wat cliënten vinden van de hulp die ze
krijgen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor goede hulp aan kinderen en ouders. Zij gebruiken
de resultaten van het onderzoek om de jeugdhulp te verbeteren. Het onderzoek is anoniem. Doet u
ook mee? www.ervaringsmeterjeugd.nl

zomervakantie en waarneming

I.v.m. zomervakantie is de praktijk gesloten van ma 27 juli tot ma 17 augustus. Bestaande clienten kunnen binnen kantooruren in noodgevallen contact opnemen met de dienstdoende waarnemer. Spreekt u bij het achterlaten van een voicemail bericht alstublieft duidelijk uw naam en telefoonnummer in, de waarnemer heeft deze niet van u. Wanneer buiten kantoortijd sprake is van een crisissituatie dient u contact op te nemen met de huisartsenpost Duin en Bollenstreek, tel. 0252 240 212.

Rooster waarneming:

Waarneming 27-7 t/m 3-8 Inez Meeuwisse, psychotherapeut, tel. 0623679706

Waarneming 4-8 t/m 6-8 Lidewij Gerits, psychotherapeut, tel. 0641016930

Waarneming 7-8 t/m 14-8 Inez Meeuwisse

Update coronavirus en de praktijk

Sinds de meivakantie is weer gestart met afspraken op de praktijk. Vooralsnog met 1 persoon tegelijkertijd. Cliënten ontvangen een protocol waarin staat hoe wordt omgegaan met de Coronamaatregelen. Belangrijkste afspraak is dat bij klachten die kunnen wijzen op Corona, men niet naar de praktijk mag komen. (Beeld) bellen kan dan wel.

waarneming meivakantie

I.v.m. de meivakantie is de praktijk gesloten tot maandag 11 mei. Binnen kantoortijd neem ik zelf waar voor bestaande cliënten. Bij nood kunt u binnen kantoortijden contact opnemen.  Wanneer buiten kantoortijd sprake is van een crisissituatie dient u contact op te nemen met de huisartsenpost Duin en Bollenstreek, tel. 0252 240 212. Er worden op dit moment geen nieuwe cliënten aangenomen.

aangepaste zorg i.v.m. corona virus

De zorg aan cliënten zal doorgang vinden, maar i.v.m. het corona virus zal dat in aangepaste vorm zijn. De afspraken zullen telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden.