Voor wie

Deze praktijk biedt psychotherapie aan kinderen, jongeren en hun ouders.  Jong volwassenen tot 23 jaar zijn ook welkom.

De praktijk richt zich voornamelijk op de behandeling van de volgende klachten:

 • aan trauma gerelateerde klachten
 • somberheid en depressieve klachten
 • angst- en paniekklachten 
 • laag zelfbeeld, onzekerheid
 • klachten of problemen na een verlies of een ingrijpende levensverandering
 • steeds op dezelfde manier in de problemen komen of vastlopen op school, werk, in relaties
 • identiteitsproblemen (niet goed weten wie je bent, wat je wilt, wie er bij je past)
 • gezinsproblemen
 • hechtingsproblemen
Real_Voyage_Discovery

Het gaat om specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ), voor mensen woonachtig in de regio Holland Rijnland. Met de volgende gemeentes binnen Holland Rijnland heb ik een contract (voor kinderen en jeugd): Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond), Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Noordwijk, Rijnsburg, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop en Zoeterwoude.

Wanneer niet?

 • Bij grote crisisgevoeligheid is mijn hulp niet voldoende. In dat geval kunt u zich beter aanmelden bij een GGZ-instelling met een 24- uurs bereikbaarheid.
 • Ook als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek kan ik u als vrijgevestigde psychotherapeut onvoldoende helpen.
 • Indien sprake is van een vechtscheiding is mijn hulp eveneens ontoereikend. Bij de behandeling van kinderen en jongeren tot 16 jaar is toestemming nodig van beide ouders met gezag. Deze toestemming dient voorafgaand aan de aanmelding geregeld te zijn, anders kan geen intake plaatsvinden en kan ik geen behandeling starten.
 • Ik doe geen diagnostisch onderzoek naar en behandeling van adhd en autisme spectrum stoornissen.

In geval van basis GGZ (GBGGZ) zal ik een collega aanraden.

Over mij

Mijn naam is Carola Landzaat, ik ben sinds 2005 GZ psycholoog en sinds 2010 psychotherapeut. Tijdens die laatste opleiding werkte ik niet alleen met kinderen, jongeren en hun ouders, maar ook met jongvolwassenen. Na ruim 15 jaar binnen de kinder en jeugd GGZ te hebben gewerkt, voornamelijk binnen grotere kinder- en jeugdinstellingen waaronder GGZ Delfland, Triversum en de laatste jaren GGZ Rivierduinen in deze regio, ben ik in 2014 begonnen met mijn eigen praktijk voor psychotherapie. Binnen mijn praktijk werk ik met kinderen, jongeren, jong volwassenen en gezinnen. Ik richt me op emotionele klachten en heb brede ervaring met angst, onzekerheid, somberheid, trauma en hechtingsproblematiek. In mijn behandeling probeer ik echt contact met je te maken en samen te onderzoeken hoe het komt dat je je uit balans voelt. Ik vind het belangrijk dat je het gevoel hebt dat je er echt mag zijn en binnen die veilige basis samen te kijken naar wat er anders kan om je beter te laten voelen en functioneren. Ik geloof er in dat iedereen deel uitmaakt van een belangrijke omgeving, in het bijzonder geldt dat voor kinderen en jongeren. Ouders maken dan ook in principe altijd deel uit van de behandeling, rekening houdend met de privacy van het kind. Ik geef ook gezinstherapie en ouder – kind behandeling, waarbij ouders en het kind samen komen. Afhankelijk van de klachten pas ik verschillende werkwijzen toe. Dit kan bijvoorbeeld zowel inzichtgevend als oplossingsgericht zijn. In vaktermen maak ik gebruik van o.a. schematherapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie (CGT), positieve psychologie en systeemtherapie. Tevens is er de mogelijkheid tot een e-consult. De behandeling is altijd zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk.

Om me in mijn vakgebied te blijven ontwikkelen volg ik cursussen en bezoek congressen. Daarnaast neem ik deel aan overleggen met collega’s en intervisiegroepen.

Lidmaatschappen
VKJP (vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie) – lidspecialist en supervisor
NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)
VEN (Vereniging EMDR Nederland) – emdr practitioner Europe
Vereniging voor Schematherapie – junior schematherapeut in opleiding tot senior schematherapeut
ZP Jeugd Holland Rijnland (Zelfstandige Praktijken GGZ Holland Rijnland)
LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) 

Praktijkregistraties

BIG registraties: GZ psycholoog 29064473325 / psychotherapeut 49064473316

AGB codes: persoonlijk 94014973 / praktijk 94061304

KvK nummer: 61619744

LVVP gevisiteerd

LVVP-visitatielogo

Werkwijze

Om bij deze praktijk in behandeling te komen heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts of medisch specialist. Kinderen en jongeren kunnen ook verwezen worden door een jeugdarts of een Jeugd en Gezinsteam (onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin). Hierin moet staan dat het gaat om een verwijzing naar de basis GGZ (GBGGZ) of de specialistische GGZ (SGGZ).

De aanmelding is altijd telefonisch, zodat we elkaar even kunnen spreken en kunnen kijken of ik u kan helpen. Het zal me niet altijd lukken u meteen te woord te staan, maar u kunt een bericht achterlaten op de voicemail. U kunt ook een e-mail bericht sturen (carola@praktijklandzaat.nl). Ik probeer binnen 24 uur te reageren op berichten. Op vrijdag en in het weekend is de praktijk gesloten. Berichten die deze dagen binnen komen worden in de regel de maandag erna beantwoord. 

Bij kinderen onder de 16 jaar is toestemming voor onderzoek / behandeling nodig van beide ouders met gezag, ook wanneer het kind niet bij beide ouders woont. Bij gescheiden ouders zal vooraf schriftelijke toestemming worden gevraagd.

De intake bestaat uit 1 a 3 gesprekken waarin we kennismaken, bespreken hoe het in het algemeen gaat en de zorgen en klachten in kaart brengen. In geval van kinderen worden voor het eerste gesprek het kind en de ouders samen uitgenodigd. In een vervolggesprek worden meestal zowel ouders als het kind ook apart gezien. In overleg kunnen ouders of een jongere ook eerst alleen op gesprek komen. Onderdeel van de intake zijn ook vragenlijsten, welke online ingevuld kunnen worden (ROM, routine outcome monitoring).

DSC_0784

Na deze eerste gesprekken volgt een adviesgesprek en maken we samen een behandelovereenkomst. Hierin komt te staan wat we met de behandeling willen bereiken (doel) en op welke manier we dat zullen gaan doen. Er zullen ook afspraken in staan over bijvoorbeeld de frequentie van de gesprekken en de geschatte duur van de behandeling. De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten, de doelen die u wilt bereiken en de manier waarop u thuis bezig bent met de therapie. Informatie over de kosten en de algemene voorwaarden is ook opgenomen. U dient het behandelplan te ondertekenen. De verwijzer zal een brief ontvangen met een samenvatting van de klachten en het plan van aanpak, tenzij u daar bezwaar tegen maakt, zelf krijgt u een kopie. Wanneer de huisarts niet de verwijzer is, zal deze, met uw toestemming, ook een kopie krijgen van de verstuurde brief.

Vervolgens start de behandeling. In de loop van de behandeling zullen we regelmatig samen kijken of we op de goede weg zijn middels evaluatie aan de hand van het behandelplan. Ik zal hiervoor ook gebruik maken van vragenlijsten, aan het eind van de behandeling worden ook weer vragenlijsten afgenomen (ROM, routine outcome monitoring).

Aan het eind van de behandeling gaat er ook weer een brief naar de verwijzer, met daarin het resultaat van de behandeling, mits u daar bezwaar tegen maakt, zelf krijgt u een kopie. Wanneer de huisarts niet de verwijzer is, zal deze, met uw toestemming, ook een kopie krijgen van de verstuurde brief.

Wat u moet weten

Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist, voorafgaand aan aanmelding bij de praktijk. Kinderen en jongeren kunnen ook verwezen worden door een jeugdarts of een Jeugd en Gezinsteam, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierin moet staan dat het gaat om een verwijzing naar de basis GGZ of de specialistische GGZ.

Bij kinderen onder de 16 jaar is toestemming voor onderzoek / behandeling nodig van beide ouders met gezag, ook wanneer het kind niet bij beide ouders woont. Bij gescheiden ouders zal vooraf schriftelijke toestemming worden gevraagd.

De aanmelding is altijd telefonisch, zodat we elkaar even kunnen spreken en kunnen kijken of ik u kan helpen. Het zal me niet altijd lukken u meteen te woord te staan, maar u kunt een bericht achterlaten op de voicemail. U kunt ook een e-mail bericht sturen (carola@praktijklandzaat.nl) of een bericht achterlaten op deze pagina. Ik probeer binnen 24 uur te reageren op berichten. Op vrijdag en in het weekend is de praktijk gesloten. Berichten die deze dagen binnen komen worden in de regel de maandag erna beantwoord. 

Om goed in de gaten te houden of de behandeling u helpt, maak ik gebruik van vragenlijsten (ROM, routine outcome monitoring).

De duur van een intakegesprek is 60 minuten. De duur van een behandelgesprek bedraagt 45 minuten.

Voor EMDR (trauma behandeling) en gezinstherapie kan een afwijkende gespreksduur van 60 of  maximaal 90 minuten afgesproken worden.

Wanneer u te laat komt, gaat de tijd af van de gereserveerde gesprekstijd. De voor u gereserveerde gesprekstijd wordt volledig in rekening gebracht.

Een afspraak afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur (een werkdag) van tevoren. Afzeggingen voor maandag dienen vóór vrijdag 17:30 uur doorgegeven te zijn. Voor het maken van een nieuwe afspraak dient u zelf contact met mij op te nemen.

Afzeggen kan telefonisch, via de voicemail, via sms, via WhatsApp of per e-mail.

Wanneer u niet of te laat afzegt (ongeacht de reden), worden er kosten bij u in rekening gebracht. Deze bedragen altijd 60 euro (2023). Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar, ook niet via een aanvullende verzekering en bij kinderen en jongeren, ook niet door de gemeente.

Het zal me niet altijd lukken u meteen te woord te staan, maar u kunt een bericht achterlaten op de voicemail. U kunt ook een e-mail bericht sturen (carola@praktijklandzaat.nl). Ik probeer binnen 24 uur te reageren op berichten. Op dinsdag en in het weekend is de praktijk gesloten. Berichten die deze dagen binnen komen worden zsm erna beantwoord. 

Openingstijden: ma, wo ochtend, do en vr.

Buiten openingstijden van de praktijk kunt u in geval van crisis het beste contact opnemen met uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u bij een crisissituatie contact op nemen met de doktersdienst.  Het telefoonnummer van de dokterspost in deze regio is 0252240212. Men kan dan met u overleggen wat op dat moment het verstandigst is.

Voor specifieke, behandelinhoudelijke vragen of zaken (geen crisis) wordt de praktijk tijdens vakanties waargenomen door ervaren, deskundige collega’s. U kunt dan bij nieuws vinden wie dat op dat moment is/zijn en onder welk telefoonnummer(s) zij bereikbaar zijn.

Als psychotherapeut heb ik een beroepsgeheim. De gesprekken met u zijn vertrouwelijk. Overleg met derden vindt alleen plaats met uw toestemming. Ook het verstrekken van informatie aan derden vindt alleen plaats met uw toestemming.

Van de behandeling wordt een (grotendeels electronisch) dossier bijgehouden. Dit dossier is een op zichzelf staand dossier. Het is niet gekoppeld aan het landelijke EPD.

Ik ben volgens de wet verplicht uw dossier na afloop van de behandeling 15 jaar te bewaren.

U heeft recht op inzage in uw dossier. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Deze afspraak wordt als een behandelgesprek in rekening gebracht.

Tevens heeft u recht op een afschrift van uw dossier.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen neem ik deel aan verschillende intervisiegroepen, waarin anoniem gesproken wordt over zowel de indicatiestelling (wat is er aan de hand en wat is er nodig) als de behandeling.

Bij het in rekening brengen van de zorg bij uw zorgverzekeraar wordt de hoofdgroep van de diagnose die tot behandeling geleid heeft vermeld.

Bij het in rekening brengen van de behandeling van kinderen en jeugdigen aan de gemeente wordt gescheiden van de factuur een specificatie aangeleverd met daarop geboortedatum, bsn nummer, woonplaats, code behandeling en naam verwijzer.

PRIVACY STATEMENT

 

PRIVACYSTATEMENT Praktijk voor Psychotherapie Carola Landzaat

Praktijk voor Psychotherapie Carola Landzaat, gevestigd te Sassenheim en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61619744, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Carola Landzaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Carola Landzaat persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan het praktijkpand van Carola Landzaat;
 3. bezoekers van www.praktijklandzaat.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Carola Landzaat;
 5. zpp’ers;
 6. alle overige personen die met Carola Landzaat contact opnemen of van wie Carola Landzaat persoonsgegevens verwerkt.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Carola Landzaat verwerkt persoonsgegevens:

 1. die een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. die met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. die tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk voor Psychotherapie Carola Landzaat zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. die door betrokkende wordt verstrekt t.b.v. E-health;
 5. die tijdens sessies met toestemming worden opgenomen met camerabeelden, t.b.v. de behandeling, intervisie of supervisie. Na gebruik worden de beelden verwijderd

NB   Er worden geen camerabeelden in het praktijkpand gebruikt voor het volgende. Woonstichting de Vooruitgang maakt wel camerabeelden bij een bezoek aan SassemBourg, waar het praktijkpand van Carola Landzaat in is gevestigd, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden overschreven wanneer de ruimte vol is.

 1. Doeleinden verwerking

Carola Landzaat verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.praktijklandzaat.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 1. Rechtsgrond

Carola Landzaat verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Carola Landzaat kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Carola Landzaat persoonsgegevens verwerken. Carola Landzaat sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Carola Landzaat deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Carola Landzaat deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Carola Landzaat geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Carola Landzaat ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Carola Landzaat bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Carola Landzaat hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement

Carola Landzaat kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Carola Landzaat gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Carola Landzaat te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Carola Landzaat door een e-mailbericht te sturen naar carola@praktijklandzaat.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Carola Landzaat persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Carola Landzaat door een e-mailbericht te sturen naar carola@praktijklandzaat.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wanneer u ondanks mijn inspanningen om u zo adequaat mogelijk te helpen, klachten heeft over de behandeling dan kunt u die het beste eerst met mijzelf bespreken. Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).

Als BIG-geregistreerd psychotherapeut en GZ psycholoog ben ik gehouden aan de voor deze beroepen geldende beroepscode en val ik onder het tuchtrecht van de Wet BIG.

De Wet BIG is een wet waarin onder andere de beroepen GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog worden geregeld. De Wet BIG bevat regels voor specifieke beroepen in de hulpverlening.

Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan officieel vastgestelde kwaliteitseisen. Voor meer informatie: www.bigregister.nl of telefoon: 0900-8998225.

Mijn BIG-registratienummers zijn: 49064473316 (psychotherapeut) en 29064473325 (GZ Psycholoog).

Het kwaliteitstatuut van de praktijk is op de praktijk in te zien.

Voor verdere inhoudelijke informatie verwijs ik u naar de website van de landelijke vereniging van psychologen en psychotherapeuten (LVVP): Wat is eerstelijns psychologische zorg?

DSC_0717
DSC_0800
DSC_0744

Kosten en vergoeding

Psychotherapie wordt voor een groot deel vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. 

De praktijk volgt voor het zorgprestatiemodel (sinds 2022) de tarieven zoals door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgesteld en jaarlijks bijgesteld.

Voor kinderen en jeugd: Per januari 2015 is de vergoeding van de kinder- en jeugd GGZ overgeheveld van de zorgverzekeraars naar de gemeentes. Deze praktijk heeft in 2022 een contract afgesloten met de volgende gemeentes binnen Holland Rijnland: Teylingen (Sassenheim, Voorhout, Warmond), Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout, Noordwijk, Rijnsburg, Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop en Zoeterwoude, waardoor de zorg vergoed zal worden. LET OP:  met Kaag en Braassem en Alphen aan de Rijn heeft de praktijk GEEN contract.

Voor jong volwassenen:

Voor Jongvolwassenen geldt in 2023 dat met de volgende zorgverzekeraars een contract is gesloten:

Zorg en Zekerheid en Menzis (inclusief Anderzorg).

LET OP: er zijn voor 2023 minder contracten met zorgverzekeraars afgesloten dan voorgaande jaren.

Wanneer u bij deze zorgverzekeraars bent verzekerd krijgt u de zorg volledig vergoed. Wilt u zich hier niet verzekeren, maar wel de volledige zorg vergoed krijgen, dan is het aan te raden om elders een restitutiepolis af te sluiten. Let wel goed op dat het een volledige restitutiepolis betreft. Informeer bij uw zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de geleverde zorg.

Wat blijft is dat los van waar u verzekerd bent, bepaalde diagnoses zijn uitgesloten van vergoeding (o.a. aanpassingsstoornissen, specifieke fobieën, relatieproblemen). En dat eerst het eigen risico door de zorgverzekeraar wordt verrekend (385 euro in 2023).

LET OP: voor volwassenen is vanaf 2022 het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit heeft o.a. effect op uw eigen risico. Meer informatie is de vinden bij mijn beroepsorganisatie de LVVP, via de volgende link.

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Niet vergoede zorg: Ook voor niet vergoede zorg worden de NZA tarieven gehanteerd. Een sessie van 45 minuten kost 117.33, een gezinsgesprek van 90 minuten kost 234.66, beiden inclusief verslaglegging. Voor overleg met collega’s wordt 22.18 voor 15 minuten gerekend.

Het eigen risico wordt altijd door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht (385 euro in 2022 en 2023).

Los van waar u verzekerd bent, zijn bepaalde diagnoses uitgesloten van vergoeding (o.a. aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, enkelvoudige fobieën, levensfaseproblemen en werkproblemen. Deze behandeling wordt niet vergoed, maar u kunt hiervoor wel behandeling krijgen bij deze praktijk. De kosten worden dan bij u zelf in rekening gebracht en bedragen 120 euro per behandelgesprek (45 minuten) inclusief indirecte tijd (verslaglegging).

Om voor vergoeding van gesprekken in deze praktijk in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. Kinderen en jongeren kunnen ook verwezen worden door een jeugdarts of een Jeugd en Gezinsteam, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierin moet staan dat het gaat om verwijzing naar de basis GGZ of de specialistische GGZ.

Zie voor uitgebreide informatie over de regels omtrent vergoedingen van de GGZ, de website van de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).

Een afspraak afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur (een werkdag) van tevoren. Afzeggingen voor maandag dienen vóór vrijdag 17:30 uur doorgegeven te zijn. Afzeggen kan telefonisch, via de voicemail, sms of WhatsApp of per e-mail. Wanneer u niet of te laat afzegt (ongeacht de reden, ook bij ziekte en overmacht), worden er kosten bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 60 euro per niet op tijd afgezegde afspraak. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar, ook niet via een aanvullende verzekering en bij kinderen en jongeren niet door de gemeente.

Aanmelden

De aanmelding is altijd telefonisch, zodat we elkaar even kunnen spreken en kunnen kijken of ik u kan helpen. Het zal me niet altijd lukken u meteen te woord te staan, maar u kunt een bericht achterlaten op de voicemail. Geef alstublieft aan of u contact opneemt voor uzelf (tot jongvolwassen leeftijd) of uw kind, wat de leeftijd is (van het kind), wie de verwijzer is en heel kort om welke problematiek het gaat. Let op, vanaf december 2020 neem ik alleen nog SGGZ (specialistische ggz) aan. 

Ook voor overige vragen kunt u op deze wijze contact met mij opnemen.

Ik probeer zsm te reageren op berichten. Op vrijdag en in het weekend is de praktijk gesloten. Berichten die deze dagen binnen komen worden in de regel de maandag erna beantwoord.

Bij nood kunt u binnen kantoortijden contact opnemen.  Wanneer buiten kantoortijd sprake is van een crisissituatie dient u contact op te nemen met de huisartsenpost Duin en Bollenstreek, tel. 0252 240 212. 

.

Wachttijd

Huidige wachttijd: Minstens 8 weken. (laatste update 18-4-2024). Voor volwassenen is momenteel geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen. 

Voor jeugd kunt u ook terecht op www.zpjeugd.nl, hier zijn meer jeugd zorg aanbieders te vinden die vergoed worden door de gemeentes binnen Holland Rijnland.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt en u bent 18+, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar (bij jongvolwassenen) vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Contact en bereikbaarheid

Praktijk voor Psychotherapie Carola Landzaat

Jan van Brabantweg 83

2171 HC Sassenheim

De praktijk bevindt zich op de eerste verdieping, rechts van het logo bij de hoofdingang aan het ronde plein.

Telefoon: 0653676463

E-mail: carola@praktijklandzaat.nl

werkdagen: maandag, woensdag deels, donderdag en vrijdag tot 15 uur

Partner in SassemBourg

Logo Sassembourg (1)
proverb-quote