Archive for “december, 2015”

Visitatietraject LVVP succesvol afgerond met certificaat

De praktijk is met positief resultaat gevisiteerd door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Leden van de LVVP nemen eens per vijf jaar verplicht deel aan het visitatietraject van de LVVP. Die visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de Kwaliteitscriteria van de LVVP. Het certificaat is vijf jaar geldig.

LVVP-visitatielogo

Praktijk gesloten in de kerstvakantie

In de kerstvakantie is de praktijk gesloten. Er is in deze twee weken geen telefonisch spreekuur. Ik zal zelf waarnemen voor bestaande cliënten.