Archive for “juli, 2021”

afwezigheid zomer en waarneming

De praktijk is gesloten van wo 7-7 t/m vr 9-7-2021.

De praktijk is gesloten van vr 6-8 t/m vr 27-8-2021.

Waarneming

Indien in nood kunt u binnen kantoortijden contact opnemen met onderstaande waarnemers. Kijk goed naar bij wie u moet zijn. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in, de waarnemer heeft deze niet van u.  Let op, de waarnemingsregeling geldt alleen voor clienten die in behandeling zijn bij Carola Landzaat. Bent u niet in behandeling, neemt u dan contact op met uw huisarts.

wo 7-7 t/m vr 9-7-2021 Inez Meeuwisse, psychotherapeut, tel. 0623679706

vr 6-8 t/m vr 13-8 Inez Meeuwisse, psychotherapeut, tel. 0623679706

ma 16-8 tm vr 20-8 Nathalie Wierstra, 0618192831

ma 23-8 t/m vr 27-8 Inez Meeuwisse, psychotherapeut, tel. 0623679706

Praktijk succesvol gevisiteerd

Op 22 maart 2021 is de praktijk opnieuw succesvol gevisiteerd door beroepsvereniging de LVVP.  De kwaliteitscriteria van de LVVP vormen de basis van de visitatie. Deze zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), etc. Ook sluiten ze aan op de beroepscodes van psychologen en psychotherapeuten.