De praktijk heeft voor 2015 een contract gesloten met zorgverzekeraar Multizorg, waaronder ook Zorg en Zekerheid valt. Dit betekent dat zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar binnen deze praktijk volledig vergoed wordt. Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd? Informeert u dan bij uw verzekeraar welk percentage u vergoed krijgt, meestal is dit rond de 70%.

Leave a Reply