Archive for “februari, 2016”

aanpassing telefonisch spreekuur

In de praktijk wordt er weinig gebeld tijdens het telefonisch spreekuur en vaker daarbuiten. Vanaf heden is er alleen nog telefonisch spreekuur op maandag van 12 tot 12.30 uur. De spreekuren van dinsdag en donderdag komen te vervallen. Nog steeds blijft het streven om binnen 24 uur te reageren op een bericht. Via de mail ben ik het makkelijkst te bereiken.