Archive for “juli, 2015”

Aanpassing kosten voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak

Zoals bekend dient een afspraak korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, voor een afspraak op maandag geldt dat deze uiterlijk vrijdag 17.30 moet worden afgezegd. Bij een te late afzegging of niet verschijnen worden kosten in rekening gebracht, ongeacht de reden, ook bij ziekte en overmacht. Deze kosten worden niet vergoed. De kosten bedroegen 35 euro voor een eerste niet op tijd afgezegde afspraak en 94 euro voor latere niet op tijd afgezegde afspraken. Vanaf 14 juli 2015 bedragen de kosten 50 euro per niet op tijd afgezegde afspraak.