Archive for “januari, 2015”

Twitter

Carola Landzaat is op twitter, posts over de ggz en de praktijk: https://twitter.com/carolalandzaat

 

Contractering Zorg en Zekerheid

De praktijk heeft voor 2015 een contract gesloten met zorgverzekeraar Multizorg, waaronder ook Zorg en Zekerheid valt. Dit betekent dat zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar binnen deze praktijk volledig vergoed wordt. Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd? Informeert u dan bij uw verzekeraar welk percentage u vergoed krijgt, meestal is dit rond de 70%.

Contractering Gemeentes

De praktijk heeft voor 2015 een contract afgesloten met de gemeentes binnen Holland Rijnland. Dit betekent dat voor kinderen en jongeren tot 18 jaar zowel de basis GGZ als de specialistische zorg binnen deze praktijk door de gemeentes binnen Holland Rijnland vergoed wordt.